Novinky

Niektorí ľudia oslavujú Nathurama Godseho pri výročí úmrtia Gándhího a my, legenda, nemáme slová